Over ons

Geslachtsbepaling van uw vogels

Over ons

Geslachtsbepaling van uw vogels

Ons bedrijf Bird Genetics beschikt over een modern laboratorium. Wij onderzoeken DNA van vogels.

In de punt van veren van vogels bevindt zich het DNA van de vogel. Dit DNA wordt geanalyseerd. Met de PCR techniek kunnen we naar specifieke delen van het DNA kijken, zoals het geslacht.

Ons laboratorium is met de modernste apparatuur ingericht om DNA analyses uit te kunnen voeren. Het laboratoriumwerk wordt met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid gedaan.

Onze lijst met vogelsoorten is uitgebreid. Wij hebben reeds een groot aantal vogelsoorten succesvol geanalyseerd. Naast papegaaien en parkieten analyseren wij ook toekans, duiven, toeraco’s, kardinaal-achtigen, patrijzen, fanzanten, kippen, passerina’s, zangvogels, zeevogels, kraai-achtigen, spreeuwen, lijsters, roofvogels, uilen en loopvogels.

Bird Genetics: Voor geslachtsbepaling / het seksen van uw vogels.

0